טבלת מונחי סחר בינלאומיים                                                לחץ כאן


הערכת זמן מחזור ריאלי של מכונת הזרקה             לחץ כאן
  
חישוב הספק חימום נדרש עבור מחמם תבניות              לחץ כאן 

 
חישוב הספק קירור              לחץ כאן
  
חישוב כוח נעילה             לחץ כאן 
  
טבלת חום סגולי             לחץ כאן
  
טבלת חמרי גלם            לחץ כאן 
  
המדריך המלא למזריק             לחץ כאן